Thông số điện Điện áp đầu vào DC 3.3 Vv 5.5 V
Đánh giá hiện tại 0,5 A
Tiêu thụ điện năng định mức 2,5 W
Môi trường hoạt động Nhiệt độ -20 ° 70 ° C
Độ ẩm 10% – 90%
Môi trường lưu trữ  Nhiệt độ  -25 ° C – 125 ° C
Đóng gói Thông tin  Tiêu chuẩn đóng gói Một túi chống tĩnh điện và bọt chống va chạm được cung cấp cho mỗi thẻ nhận.

Mỗi hộp chứa 100 thẻ nhận.

Kích thước hộp đóng gói 650,0 mm × 500,0 mm × 200,0 mm
Kích thước 145,6 mm × 91,5 mm × 17,2 mm
Khối lượng tịnh 100,1 g
Giấy chứng nhận RoHS, EMC loại A